IPB

Site eLady | Articole eLady | Adrese utile | Trimite articol pentru eLady.ro | Trimite adresa utila | Contact 

Welcome Guest ( Log In | Register )

3 Pages V  < 1 2 3  
Reply to this topicStart new topic
> Lista de lecturi pentru gimnaziu; clasa a V-a, a VI-a, a VII-a si a VIII-a, Ce carti trebuie sa citeasca elevii de gimnaziu
Ariana
post Aug 30 2006, 06:15 AM
Post #21


Membru de Onoare
*****

Group: Incurabil
Posts: 1,263
Joined: 7-December 05
From: Timisoara
Member No.: 15Si eu am ramas foarte mirata de continutul listei mai ales ca fiul colegei mele este elev la una din cele mai bine cotate scoli generale din oras.
Am mai rugat pe cineva sa imi aduca o alta lista.(IMG:http://www.elady.ro/forums/style_emoticons/default/smile.gif) Sa vedem ce surprize ne rezerva urmatoarea.

Si mie mi se pare efectiv deplasat sa ceri unui copil de clasa a VI -a sa citeasca "Marile Sperante".E una din cartile mele preferate ....dar ca adult. (IMG:http://www.elady.ro/forums/style_emoticons/default/smile.gif)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kalua
post Oct 12 2006, 12:57 PM
Post #22

Musafir


Copilu' citeste pe nerasuflate Jules Verne si Mark Twain! (IMG:http://www.elady.ro/forums/style_emoticons/default/wub.gif)
(eu nu m-am omorat dupa astia doi, mai ales Jule Verne nu e deloc pe gustul meu (IMG:http://www.elady.ro/forums/style_emoticons/default/blush.gif) )

De Dickens inca nu se apropie, cred ca o sperie ditamai cartoaia.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kalua
post Jun 26 2007, 10:48 PM
Post #23

Musafir


A mai trecut aproape un an..., fiica-mea nu a terminat inca scoala, dar m-am gandit ca nu-i rau sa-ncep sa-ntreb de lista cu pricina.
Deci, daca va cade in mana asa ceva, sunt interesata de literatura straina. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Multumesc anticipat.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Fanny
post Jun 27 2007, 06:08 PM
Post #24


Moderator Global
*******

Group: Membru de Onoare
Posts: 5,946
Joined: 17-January 07
From: Bucuresti
Member No.: 1,055QUOTE(kalua @ Jun 26 2007, 11:48 PM) *
A mai trecut aproape un an..., fiica-mea nu a terminat inca scoala, dar m-am gandit ca nu-i rau sa-ncep sa-ntreb de lista cu pricina.
Deci, daca va cade in mana asa ceva, sunt interesata de literatura straina. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Multumesc anticipat.


Lista de lectura pentru gimnaziuGo to the top of the page
 
+Quote Post
ruxi_neagu18
post Sep 1 2008, 01:18 PM
Post #25


Contaminat
*

Group: Contaminat
Posts: 1
Joined: 1-September 08
Member No.: 4,604As dori si eu lista de lecturi pentru clasa a v a si a vi a .Va rog muuu (IMG:style_emoticons/default/blush.gif) ult.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diana.
post Sep 1 2008, 02:18 PM
Post #26


Fondator eLady.ro
*******

Group: Administrator
Posts: 33,779
Joined: 7-December 05
Member No.: 5Lista de lecturi pentru gimnaziu a fost publicata si in site
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diana.
post Sep 5 2008, 01:46 PM
Post #27


Fondator eLady.ro
*******

Group: Administrator
Posts: 33,779
Joined: 7-December 05
Member No.: 5Limba şi literatura românăPrograma şcolară de Limba şi literatura română a fost aprobată prin

ORDIN AL MINISTRULUI

nr. 4237 din 23.08.1999Notă de prezentareProgramele de gimnaziu pentru limba şi literatura română au suferit, după 1999, când au fost aprobate prin Ordin al Ministrului, o serie de modificări. Ultimele, făcute în scopul descongestionării programelor, au fost realizate în ianuarie-februarie 2006. Prezentul document conţine toate modificările operate în timp asupra programelor de gimnaziu.

Scopul studierii limbii române în perioada şcolarităţii obligatorii este acela de a forma un tânăr cu o cultură comunicaţională şi literară de bază, capabil să înţeleagă lumea, să comunice şi să interacţioneze cu semenii, să-şi utilizeze în mod eficient şi creativ capacităţile proprii pentru rezolvarea unor probleme concrete din viaţa cotidiană, să poată continua în orice fază a existenţei sale procesul de învăţare, să fie sensibil la frumosul din natură şi la cel creat de om.

În acest sens, curriculum-ul de limba şi literatura română pentru clasele V-VIII propune o mutaţie fundamentală la nivelul studierii limbii şi literaturii române. În locul compartimentării artificiale a disciplinei în „limbă” şi „literatură”, se propune un nou model, cel comunicativ-funcţional, adecvat nu numai specificului acestui obiect de studiu, ci şi modalităţilor propriu-zise de structurare a competenţei de comunicare a elevilor. În mod concret, acest model presupune dezvoltarea integrată a capacităţilor de receptare şi de exprimare orală, respectiv de receptare a mesajului scris şi de exprimare scrisă. De altfel, comunicarea se constituie prin fuziunea celor patru capacităţi menţionate anterior.

În mod concret, dezvoltarea competenţelor de comunicare menţionate se realizează prin familiarizarea elevilor cu situaţii diverse de comunicare orală şi scrisă, cu texte literare şi non-literare adecvate vârstei şcolare.

În sensul celor arătate mai sus, dominantele noului curriculum faţă de cel anterior sunt:

  • definirea domeniilor disciplinei exclusiv în ter­meni de capacităţi: receptarea mesajului oral, receptarea mesajului scris, exprimarea orală şi exprimarea scrisă;
  • prezentarea comunicării în calitatea sa de com­pe­ten­ţă umană fundamentală, acoperind de­prin­deri de receptare şi de exprimare orală şi scrisă;
  • reechilibrarea ponderii acordate exprimării orale faţă de cea scrisă, precum şi mutarea accentului pe producerea unor mesaje proprii;
  • centrarea obiectivelor pe formarea de capacităţi proprii folosirii limbii în contexte concrete de comunicare;
  • adaptarea conţinuturilor la nivelul de vârstă şi la interesele copiilor.OBIECTIVE CADRU
1.Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral
2.Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală
3.Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris
4.Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă

CLASA A V-A
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral

Obiective de referinţă
Exemple de activităţi de învăţare

La sfârşitul clasei a V-a, elevul va fi capabil:
Pe parcursul clasei a V-a, se recomandă următoarele activităţi:
1.1
să identifice informaţiile e­senţi­ale din­tr-un mesaj oral
exerciţii de selectare a informaţiilor noi dintr-un text ascultat şi reflectarea lor în notiţe;
1.2
să identifice secvenţele de dia­log, de naraţiune şi de descriere dintr-un mesaj oral
exerciţii de identificare a secvenţelor descriptive, narative şi dialogate dintr-un enunţ oral;
1.3
să sesizeze unităţile lexi­cale ne­cu­noscute în fluxul vorbirii
exerciţii de receptare auditivă a cuvintelor noi în texte literare şi nonliterare; integrarea cuvintelor noi în serii sinonimice şi antonimice; exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin apel la context; exerciţii de discriminare a formelor lexicale corecte de cele incorecte;
1.4
să sesizeze corectitudinea grama­ticală a unui enunţ şi/ sau a formelor lexicale
exerciţii de identificare a structurilor gramaticale (morfologice şi sin­tactice) corecte sau incorecte în fluxul enunţului;
1.5
să sesizeze intenţia unei persoane de a angaja un dialog
exerciţii de sesizare a indicilor de iniţiere de către partener a unui dialog;
1.6
să manifeste curiozitate pentru as­cultarea unui mesaj oral
exerciţii pentru dezvoltarea aten­ţiei distributive şi a capacităţii de a urmări mesajul partenerului.
2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală

Obiective de referinţă
Exemple de activităţi de învăţare

La sfârşitul clasei a V-a, elevul va fi capabil:
Pe parcursul clasei a V-a, se recomandă următoarele activităţi:
2.1
să selecteze elementele de lexic adecvate situaţiilor de comunicare
exerciţii de stabilire a ideilor în jurul cărora se organizează o temă dată; prezentarea şi comentarea succintă a unor texte literare sau nonliterare; exerciţii de determinare a sensului unor cuvinte şi de explicare orală a semnificaţiei acestora în diferite contexte; exerciţii de utilizare în contexte diferite a achiziţiilor lexicale noi; jocuri asociativ-verbale vizând alcătuirea unor familii le­xicale; exerciţii de utilizare a sinonimelor şi a antonimelor în contexte date;
2.2
să construiască propoziţii şi fraze corecte din punct de vedere gra­matical
exerciţii de construire corectă a propoziţiilor simple şi dezvoltate; exerciţii de construire a unor fraze prin utilizarea corectă a coordonării şi a subordonării; exerciţii de folosire corectă într-un context dat, a categoriilor gramaticale specifice părţilor de vorbire; exerciţii de utilizare în context a părţilor de propoziţie;
2.3
să se exprime clar, corect şi con­cis
exerciţii de utilizare corectă, în textul oral, a limbii literare; activităţi de discrimi­nare a ideilor principale de cele secundare, a esenţialului de elementele de detaliu; exerciţii de realizare orală – individual sau în grup – a unui plan simplu; exerciţii de selectare şi de utilizare a mărcilor şi a conectorilor textuali („mai întâi”, „apoi”, „în primul rând”, „în al doilea rând”, „de asemenea”, „deci” etc.);
2.4
să-şi adapteze vorbirea la par­teneri şi la situaţia de comunicare
exerciţii de rostire corectă a cuvintelor cu probleme de accentuare; exerciţii de rostire fluentă a unor enunţuri scurte şi/ sau lungi; exerciţii de conştientizare a diferenţei dintre pronunţia regională şi cea literară şi de corectare a pronunţiei regionale; exerciţii de punere în scenă a unor povestiri, de recitare a unor poezii; exprimarea de opinii personale şi justificarea acestora în funcţie de context; exprimarea acordului şi a dezacordului, a afirmaţiei, a negaţiei, şi a interogaţiei;
2.5
să stabilească relaţii di­recte de dia­log cu diverse categorii de per­soane
exerciţii de selectare şi de folosire adecvată a mărcilor de iniţiere, de menţinere şi de încheiere a unui dialog; exerciţii de asimilare şi de utilizare a regulilor conversaţiei eficiente; exerciţii de selectare a celor mai potrivite elemente nonverbale pentru dialogul purtat;
2.6
să manifeste interes pen­tru parti­ciparea la un act de comunicare
exersări de situaţii dirijate de comunicare obişnuite sau pro­blematice (în grup mai mare sau mai mic); exerciţii de dezvoltare a iniţiativei de comunicare şi a curajului de a interveni în actul comunicării.
3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris

Obiective de referinţă
Exemple de activităţi de învăţare

La sfârşitul clasei a V-a, elevul va fi capabil:
Pe parcursul clasei a V-a, se recomandă următoarele activităţi:
3.1
să identifice ideile princi­pale după citirea globală a unui text
întrebări cu răspuns la alegere; exerciţii de abordare a ideilor principale şi secundare ale unui anumit text dat; exerciţii de discriminare a ideilor principale de cele secundare dintr-un text dat;
3.2
să recunoască modurile de expu­nere utilizate într-un text epic
exerciţii de identificare şi de delimitare a părţilor componente ale unui text: introducere, cuprins şi încheiere, precum şi a modurilor de expunere; discutarea textelor citite în funcţie de următorii pa­rametri: „cine” (personajele), „când”, „unde” (plasarea acţiunii în timp şi spaţiu), „cum” (modul de desfăşurare a acţiunii, trăsături fizice şi morale ale personajelor, stilul autorului);
3.3
să identifice expresii şi cuvinte noi în text
exerciţii de identificare a unor expresii noi într-un text citit; exerciţii de folosire a dicţionarelor şi a glosarelor; identificare de sinonime şi de antonime; exerciţii de identificare a figurilor de stil învăţate şi interpretarea rolului acestora în textele studiate.
3.4
să sesizeze corectitudinea utili­zării categoriilor gra­maticale în­vă­ţate
exerciţii de identificare a categoriilor morfologice cu rol expresiv; exerciţii de identificare a relaţiilor sintactice şi a rolului lor;
3.5
să se adapteze la situaţia concretă de lectură
exerciţii de căutare şi de selectare a informaţiei dorite cu ajutorul tablei de materii; exerciţii de identificare a ele­men­telor componente ale paginii de carte; citirea corectă şi fluentă a unui text cunoscut în faţa unui auditoriu divers; exerciţii de valorificare a elementelor nonverbale;
3.6
să manifeste curiozitate şi interes faţă de activitatea de lectură
activităţi de grup în care elevii să pună întrebări şi să dea răspunsuri referitoare la un text citit; discuţii de grup pe marginea lecturilor suplimentare individuale; redactarea unor note de lectură (selectarea unor pasaje din text, exprimarea unor opinii / reacţii personale, formularea de întrebări privitoare la text etc.); realizarea unor desene pornind de la textele citite.
4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă

Obiective de referinţă
Exemple de activităţi de învăţare

La sfârşitul clasei a V-a, elevul va fi capabil:
Pe parcursul clasei a V-a, se recomandă următoarele activităţi:
4.1
să redacteze lucrări scurte pe o anumită temă, urmărind un plan
exerciţii de diferenţiere a ideilor principale de ideile secun­dare; exerciţii de selectare a ideilor pentru un text propriu; exerciţii de structurare a notiţelor, la diferite obiecte de învăţământ;
4.2
să utilizeze în redactare sinonime, antonime şi de­rivate adecvate te­mei date
exerciţii de selectare a vocabularului adecvat unei teme; exerciţii de diferenţiere a sensurilor cuvântului în con­text;
4.3
să scrie propoziţii şi fraze corecte din punct de vedere gramatical, folo­sind corect semnele ortogra­fice şi de punctuaţie
exerciţii de ortografiere corectă a grupurilor de litere; exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe; exerciţii de folosire co­rectă a semnelor de ortografie şi punctuaţie;
4.4
să alcătuiască rezumatul unui text literar sau non­literar

exerciţii de identificare şi ordonare a secvenţelor narative dintr-un text dat; exerciţii de identificare şi de caracterizare sumară a personajelor corespunzătoare secvenţelor narative; exerciţii de relatare la persoana a III-a; exerciţii de in­ter­pretare a ideilor şi a sentimentelor comunicate; exerciţii de rezumare a unui text ştiinţific; exerciţii de transformare a unei secvenţe dialogate în povestire; exerciţii de povestire a unui film, a unei piese de teatru, a unui diafilm;
4.5
să manifeste interes pen­tru redac­tarea unui text
exerciţii de combinare a informaţiilor conform propriului uni­vers afectiv; exerciţii de formulare a unor opinii referitoare la texte studiate.
CONŢINUTURI
1. Lectura
1.1. Cartea ­ obiect cultural. Titlul. Autorul. Tabla de materii. Aşezarea în pagină. Volumul. Biblioteca.
1.2. Teoria literară
1.2.1.Raportul dintre realitate şi literatură.
1.2.2.Textul şi opera. Opera literară.
1.2.3. Structura operei literare. Structura textului narativ. Naraţiunea (ce şi cum se povesteşte, autorul, naratorul), Descrierea. Dialogul. Personajul: caracterizarea sumară – portretul fizic şi portretul moral.
1.2.4. Figurile de stil. Personificarea. Comparaţia. Enumeraţia. Repetiţia. Epitetul.
1.2.5. Versificaţia. Strofa şi versul. Rima.
1.3. Textul
1.3.1. Texte literare ­ populare şi culte ­ aparţinând diverselor genuri şi specii. Specie obligatorie: basmul.
1.3.2. Texte nonliterare:articolul de dicţionar, reclama etc.

Se vor selecta 6-8 texte literare de bază, destinate studiului aprofundat. Ele pot fi însoţite de scurte texte auxiliare (literare sau nonliterare, inclusiv contemporane). Se sugerează ca textul de bază să nu depăşească, de regulă, o pagină. Din textele mai lungi pot fi oferite fragmente semnificative, lectura integrală urmând a constitui obiect al lecturii personale a elevilor. Autorii de manuale şi profesorii au libertatea să aleagă texte-suport în măsură să evidenţieze noţiunile cuprinse la punctele 1.2.1 – 1.2.5 şi 1.3.1 – 1.3.2. Aceste texte trebuie să respecte următoarele criterii: valoric-estetic, formativ, adecvare la vârsta elevilor.

2. Practica raţională şi funcţională a limbii: tipuri de comunicare
2.1. Comunicarea orală
2.1.1.Situaţia de comunicare. Emiţător. Receptor. Mesaj. Context. Cod. Canal. Situaţia de comunicare dialogată şi monologată.
2.1.2. Structurarea textului oral
Organizarea logico­semantică a mesajului. Ideea principală, ideea secundară. Planul simplu şi planul dezvoltat de idei, rezumatul oral.
*Organizarea formală a mesajului. Selectarea cuvintelor. Organizarea propoziţiei şi a frazei. Dispunerea şi funcţionarea simultană a elementelor verbale şi nonverbale (gesturi, mimică etc.).
Textul dialogat. Organizarea dialogului simplu. Semnalele verbale şi nonverbale de iniţiere a unui dialog. Formule elementare de menţinere şi de încheiere a dialogului. Formule de salut, de prezentare, de identificare, de permisiune şi de solicitare.
*Se recomandă ca elevii, folosindu-şi deprinderile de exprimare orală, să poată realiza următoarele acte de vorbire:
identificarea unei persoane, a unui obiect, a unui grup de persoane sau de obiecte;
adresarea către o persoană, salutarea;
punerea unei întrebări, răspunsul afirmativ sau negativ la o întrebare;
iniţierea sau încheierea unui schimb verbal;
susţinerea unei discuţii directe sau telefonice;
cererea sau oferirea unei informaţii despre: identitatea, starea, ocupaţia, calitatea socială a unei persoane; forma, calitatea, utilitatea unor obiecte; mediul familial, mediul social al unei persoane; un orar, un itinerar, desfăşurarea unei acţiuni;
exprimarea acordului sau a dezacordului, a gusturilor, a punctelor de vedere în legătură cu un fapt sau o persoană;
descrierea unui obiect sau a unui ansamblu de obiecte;
prezentarea unei acţiuni sau a unei înlănţuiri de acţiuni.
2.2. Comunicarea scrisă
2.2.1. Procesul scrierii
Documentarea în vederea realizării unei lucrări. Părţile componente ale unei compuneri (introducerea, cuprinsul, încheierea).
Elemente auxiliare în scriere (sublinieri, paranteze etc.).
Reguli de ortografie şi de punctuaţie. Valenţe expresive în textele studiate.
2.2.2. Contextele de realizare
Povestirea unor întâmplări reale sau imaginare. Descrierea.
Transformarea textului dialogat în text narativ. Rezumatul. Aprecieri sumare referitoare la textele lirice şi epice.
3. Elemente de construcţie a comunicării
În toate clasele gimnaziului, modalitatea tradiţională sau de altă natură, de ordonare, combinare şi de tratare didactică a unităţilor de conţinut din acest capitol ţine exclusiv de opţiunea autorului de manual şi a profesorului. Se recomandă ca abordarea acestor aspecte să fie corelată cu studiul textului literar şi nonliterar, inclusiv din punctul de vedere al valorilor stilistice, exigenţă absolut necesară, mai ales în cazul elementelor de lexic. Concepţia pe care s-a întemeiat prezentul curriculum este că, în şcoală, predarea-învăţarea va urmări „limba în funcţiune”, în variantele ei orală şi scrisă, normată şi literară, iar nu „limba ca sistem abstract”. Interesează viziunea comunicativ-pragmatică a prezentei programe, nu interesează predarea în şi pentru sine a unor cunoştinţe gramaticale, ci abordarea funcţională şi aplicativă a acestora în calitatea lor de elemente care contribuie la structurarea unei comunicări corecte şi eficiente. În acest sens, se recomandă, în toate cazurile, exerciţii de tip analitic (de recunoaştere, de grupare, de motivare, de descriere, de diferenţiere) şi de tip sintetic (de modificare, de completare, de exemplificare, de construcţie). Se vor evidenţia aspecte ţinând de ortografie, de punctuaţie şi de ortoepie în situaţiile care impun o asemenea abordare. Se sugerează ca, în predarea problemelor noi, profesorul să se sprijine de fiecare dată pe actualizarea cunoştinţelor asimilate anterior de către elevi.
Începând cu anul şcolar 2006-2007 se vor respecta normele prevăzute de DOOM, ediţia a II-a.

3.1. Lexicul
Vocabularul limbii române.
Cuvântul – unitate de bază a vocabularului. Forma şi conţinutul. Cuvântul de bază. Cuvântul derivat. Rădăcina. Sufixele. Prefixele.
Familia lexicală (numai cuvintele formate prin derivare).
Sinonimele.
Antonimele.
3.2. Noţiuni de fonetică. Sunetul şi litera: corespondenţa dintre ele. Vocalele. Consoanele. Semivocalele. Grupurile de sunete (diftongul, triftongul). Hiatul. Silaba. Regulile de despărţire a cuvintelor în silabe. Ortografia pentru despărţirea în silabe (inclusiv folosirea cratimei şi a apostrofului).
3.3. Noţiuni elementare de sintaxă (actualizarea cunoştinţelor din ciclul primar). *Părţile gramaticii (morfologia şi sintaxa). Propoziţia şi părţile de propoziţie. Propoziţia simplă şi propoziţia dezvoltată. Dezvoltarea unei propoziţii simple. Propoziţia afirmativă şi propoziţia negativă. Propoziţia enunţiativă şi propoziţia interogativă. Fraza.
3.4. Morfosintaxa
3.4.1. Verbul - nucleul comunicării.
Timpul, persoana, numărul.
Modurile personale şi modurile nepersonale (recunoaşterea acestora în text).
Timpurile modului indicativ: prezent, imperfect, perfect simplu, perfect compus, mai-mult-ca-perfectul, viitorul I (formele literare şi populare).
Verbele auxiliare: a fi, a avea, a vrea.
Funcţia sintactică – predicatul verbal; predicatul nominal (verbul copulativ a fi şi numele predicativ).
3.4.2. Substantivul (actualizare).
Substantivele comune şi substantivele proprii. Genul. Numărul. Articolul. Articolul hotărât. Articolul nehotărât.
Cazurile substantivului
Nominativul. Funcţii sintactice: subiect şi nume predicativ.
Acuzativul. Prepoziţia – rolul ei în exprimarea acuzativului. Prepoziţia simplă şi compusă. Funcţii sintactice: complement şi atribut.
Dativul. Funcţii sintactice: complement (fără precizarea felului).
Genitivul. Articolul genitival (posesiv). Acordul în gen şi în număr al articolului genitival cu substantivul determinat. Utilizarea corectă a substantivelor proprii în dativ-genitiv. Funcţii sintactice: atribut substantival.
Vocativul.
3.4.3. Substituţi ai substantivului
3.4.3.1. Pronumele
Pronumele personal: persoana, numărul, genul. Formele accentuate şi neaccentuate ale pronumelui personal. Alte forme ale pronumelui personal: dânsul, dânsa, dânşii, dânsele. Funcţiile sintactice: subiect, atribut pronominal, complement.
Pronumele personal de politeţe. Formule reverenţioase de adresare.
3.4.3.2. Numeralul
Numeralul cardinal. Numeralul ordinal. Funcţii sintactice: subiect, atribut, complement.
3.4.4. Determinanţii substantivului
Adjectivul
Adjectivele variabile şi invariabile. Acordul cu substantivul în gen, număr şi caz. Funcţii sintactice: atribut adjectival şi nume predicativ. Adjectivele formate cu prefixe şi cu sufixe. Topica adjectivului.
3.4.5. Părţile de vorbire neflexibile
3.4.5.1. Adverbul
Adverbele de loc, de timp, de mod. Adverbele provenite din adjective.
Funcţia sintactică: complement.
3.4.5.2. Interjecţia.
Rolul interjecţiei în comunicare.
3.5. Sintaxa propoziţiei
3.5.1. Predicatul.
Predicatul verbal (exprimat numai prin verb la moduri personale)
Predicatul nominal (numai verbul a fi). Numele predicativ simplu şi multiplu. Valorile sintactice şi semantice ale verbului a fi.
3.5.2. Subiectul
Subiectul exprimat (simplu şi multiplu). Părţile de vorbire prin care se exprimă subiectul (substantiv, pronume, numeral). Acordul predicatului cu subiectul în persoană şi număr (actualizare).
3.5.3. Atributul
Elementele regente ale atributului.
Atributul adjectival (exprimat prin adjectiv propriu-zis, adjectiv provenit din verb la participiu).
Atributul substantival. Atributul substantival genitival şi atributul substantival prepoziţional.
3.5.4. Complementul
Elementele regente ale complementului (numai verbul).
Complementele circumstanţiale şi necircumstanţiale.
Complementele circumstanţiale de loc, de timp, de mod (tratare semantică).
3.6. Sintaxa frazei. Fraza. Propoziţia principală. Propoziţia secundară. Fraza formată din propoziţii principale şi propoziţii secundare. Elementele de relaţie în frază: conjuncţiile (simple şi compuse). Coordonarea şi subordonarea.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

3 Pages V  < 1 2 3
Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 Lo-Fi Version Time is now: 9th August 2020 - 04:13 PM