IPB

Site eLady | Articole eLady | Adrese utile | Trimite articol pentru eLady.ro | Trimite adresa utila | Contact 

Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> Trasee Autobuze Bucuresti, Traseele autobuzelor din Bucuresti pentru cei care vin in capitala
Diana.
post May 31 2012, 03:20 PM
Post #1


Fondator eLady.ro
*******

Group: Administrator
Posts: 33,779
Joined: 7-December 05
Member No.: 5Trasee Autobuze Bucuresti - Traseele autobuzelor din Bucuresti pentru cei care vin in capitala
 • 100 - Republica S.A., Sos. Industriilor, Sos. Garii Catelu, Str. Iosifesti, C.F.R. Bucuresti Sud.
 • 101 - FAUR poarta 4, Bd. 1 Decembrie 1918, Str. Postavarului, Bd. Nicolae Grigorescu, Bd. Chisinau, Sos. Pantelimon, Bd. Ferdinand, Sos. Mihai Bravu, Bucur Obor, Dna Ghica.
 • 102 - Bd. Basarabia, Bd. Nicolae Grigorescu, Posta Titan, Bd. Camil Ressu, Str. Fizicienilor, Bd. Energeticienilor, Cal. Vitan, Sos. Vitan-Buzesti, Str. Turnu Magurele, Sos. Giurgiului.
 • 104 - Pod Eroilor, Spl. Independentei, Bd. I.C. Bratianu, Bd. Unirii, Bd. Decebal, P-ta Hurmuzachi, Sos. Mihai Bravu, Str. Vatra Luminoasa, Bd. Pierre de Coubertin, Stadionul National.
 • 105 - Platforma Valea Oltului, Bd. Ghencea, Drumul Taberei, Bd. G-ral Vasile Milea, Sos. Orhideelor, Bd. Dinicu Golescu, Gara de Nord, Calea Grivitei, pasaj Grant, Str. Turda, Bd. Maresal Alex. Averescu, Bd. Marasti, P-ta Presei Libere, cu īntoarcere prin Bd. Marasti, Str. Alex Constantinescu, Bd. Mihalache, Str. Turda, Str. Chiscani, Calea Grivitei, Str. Garii de Nord, Str. Witing, Calea Plevnei, Str. Orhideelor, apoi traseul de ducere.
 • 110 - P-ta Garii de Nord, Bd. ing. Gh. Duca, Bd. Alex, Ioan Cuza, Sos. Nicolae Titulescu, Bd. Banu Manta, Bd. I. Mihalache, Str. Alexandru Constantinescu, Arcul de Triumf, Bd. Maresal Constantin Prezan, P-ta Aviatorilor, Cal. Dorobantilor, Str. Aviator Radu Beller, Bd. Mircea Eliade, Str. Ceaikovski, Str. Barbu Vacarescu, Sos. Pipera, C.F.R. Constanta.
 • 112 - CFR Constanta, Sos. Pipera, Str. Nicolae Caranfil, Pasajul Aviatiei, Bd. Aerogarii, Sos. Bucuresti-Ploiesti, Bd. Poligrafiei, Str. Baiculesti, Sos. Sraulesti, Str. Coralilor, Str. Piatra Morii, Bd. Gloriei, Bd. Bucurestii Noi, Laromet, Bd. Laminorului, Mezes.
 • 116 - Gara Progresului, Sos. Giurgiului, Str. Luica, Bd. C-tin Brāncoveanu, Sos. Oltenitei, P-ta Eroii Revolutiei, Cal. Serban Voda, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. IC Bratianu, Bd. Unirii, Bd. Mirecea Voda, Bd. Corneliu Coposu, Str. Halelor, Bd. Dimitrie Cantemir, apoi traseul de ducere.
 • 117 - Str. Bacau (Cart. Salaj), Sos. Salaj, Cal. Ferentarilor, Cal. Rahovei, P-ta Chirigiu, Bd. G. Cosbuc, Bd. Regina Maria, Str. Bibescu Voda, Piata Unirii, Bd. I. C. Bratianu, Bd. Unirii, Bd. Mircea Voda, Bd. C. Coposu, Str. Halelor, Bd. B. Voda, Bd. Regina Maria, Bd. G. Cosbuc, Calea Rahovei, Cal. Ferentari, Sos. Salaj, Str. Humulesti, Str. Bacau.
 • 122 - Cart. Tudor Vladimirescu, Bd. Ghencea, Str. Brasov, Drumul Taberei, Sos. Pandurilor, Str. Prof. Dr. Rainer, Bd. Eroilor, Str. Stirbei Voda, Cal. Victoriei, Str. C.A. Rosetti cu ontoarcere prin Bd. N. Balcescu, P-ta Universitatii, Bd. Carol I, Bd. Regina Elisabeta, Bd. N. Kogalniceanu, Splaiul Independentei, Bd. Eroilor.
 • 123 - CET Sud Vitan, Cal. Vitan, Str. Lucian Blaga, Bd. Unirii, Splaiul Independentei, Str. C-tin Noica, Str. Mircea Vulcanescu, Str. Baldovin Bārcalabul, Bd. Garii de Nord, Gara de Nord cu ontoarcere prin Str. Witting, Calea Plevnei, Str. C-tin Noica.
 • 125 - Platforma Metalurgiei, Str. Turnu Magurele, Sos. Berceni, I.M.G.B., Sos. de Centura, REMAT, PECO SILFLOR MOVE
 • 126 - Cart. T. Vladimirescu, Str. Constantin Titel Petrescu, Str. 1 Mai, Str. Sibiu, Drumul Taberei, Sos. Panduri, Str. Prof. Dr. Rainer, Bd. Eroilor, Str. Stirbei Voda, Cal. Victoriei, Str. Dem I. Dobrescu, Bd. N. Balcescu, Bd. Magheru, Piata Romana, cu īntoarcere prin Bd. Magheru, Str. G. Enescu, Str. Episcopiei, Str. Stirbei Voda, Str. Luterana, Str. C. Budisteanu, Str. M. Vulcanescu, Str. Berzei, Str. Buzesti, Str. Stirbei Voda
 • 131 - P-ta Romana, Cal. Dorobantilor, P-ta Aviatorilor, Bd. Maresal Constantin Prezan, Arcul de Triumf, Sos. Kiseleff, P-ta Presei Libere, Sos. Bucuresti-Ploiesti, Sos. Nordului, Bd. Ficusului, Bd. Aerogarii, Sos. Bucuresti-Ploiesti, Aeroportul Baneasa.
 • 133 - Podul Timpuri Noi, Cal. Vacaresti, Sos. Mihai Bravu, Bd. Pache Protopopescu, Foisorul de Foc, Bd. Dacia, Str. Vulcanescu Mircea, Bd. Dinicu Golescu, Gara Basarab, cu ontoarcere prin Bd. D. Golescu, P-ta Garii de Nord, Cal. Grivitei, Bd. Dacia.
 • 135 - C.F.R. Constanta, Sos. Pipera, Cal. Floreasca, Str. Polona, Bd. Dacia, Str. Traian, Bd. Pache Protopopescu, Sos. Mihai Bravu, Cal. Vitan, Bd. Energeticienilor, CET Sud Vitan.
 • 136 - Complex Comercial Apusului, Str. Apusului, Bd. Iuliu Maniu, P-ta Leul, Sos. Panduri, Cal. 13 Septembrie, Str. Izvor, Str. B. P. Hasdeu, Spl. independentei, Izvor, Bd. Libertatii, Cal. 13 Septembrie, Palatul Parlamentului.
 • 137 - Carrefour, Bd. Iuliu Maniu,Str. Moinesti, Bd. Timisoara, Str. Razoare, Sos. Panduri, Str. prof. dr. Rainer, Bd. Eroilor, Str. Stirbei Voda, Calea Victoriei, Str. C.A. Rosetti, Bd. N. Balcescu, Piata Universitatii (21 dec. 1989) cu intoarcere prin Bd. Regina Elisabeta, Bd. M. Kogalniceanu, Splaiul Independentei, Bd. Eroilor.
 • 139 - Zetarilor, Prel. Ferentarilor, Str. Bachus, Str. Amurgului, P-ta Rahova, Str. Buzoieni, Str. Margeanului, Str. P. Ispirescu, Drumul Sarii, Drumul Taberei, Bd. G-ral Vasile Milea, Bd. Iuliu Maniu, P-ta Leul cu intoarcere prin Bd. Geniului, Str. Razoare, Str. Drumul Sarii.
 • 141 - I.M.G.B. Vulcan-Berceni, Str. Dumitru Brumarescu, Bd. Metalurgiei, Str. Turnu Magurele, Bd. C-tin Brancoveanu, Sos. Oltenitei, P-ta Eroii Revolutiei, Bd. Pieptanari, Prel. Ferentarilor, Zetarilor.
 • 143 - Bucur Obor, Sos. Colentina, Str. D-na Ghica, Str. Heliade ontre Vii, Str. Popa Nicolae, Str. Grozdea Dimitrie, Baicului.
 • 144 - Danubiana S.A., Sos. Oltenitei, P-ta Eroii Revolutiei.
 • 146 - Granitul S.A., Sos. Pantelimon, Bd. Biruintei, Str. Tudor Vladimirescu, Com. Pantelimon.
 • 147 - Granitul S.A., Sos. Pantelimon, Bd. Biruintei, Str. Tudor Vladimirescu, Ferma Pantelimon.
 • 150 - Complex Comercial Apusului Str. Apusului, Bd. Iuliu Maniu, Pasaj Bucuresti-Pitesti, Sos. de Centura, Sat Rudeni, Sos. Chitilei pana la Postul de Control.
 • 152 - Pasajul Lujerului, Bd. Iuliu Maniu, Str. Dreptatii, Bd. Uverturii, Str. Republicii, Str. Alex. Ioan Cuza, Com. Chiajna.
 • 153 - Ferma Voluntari, Sos. Stefanesti, Sos. Andronache, Sos. Colentina, Sos. Fundeni, Sos. Morarilor, Bd. Basarabia, Republica S.A.
 • 154 - P-ta Sudului, Sos. Oltenitei, Str. Leordeni, Glincarn S.A.
 • 155 - C.F.R. Centura Afumati, Sos. Afumati, Comuna Voluntari, Sos. Colentina, Sos.Fundeni, Inst. Oncologic.
 • 163 - Cart. Giulesti-Sarbi, Cal. Giulesti, Drumul Sabarenilor, Str. Garii, Magaziile C.F.R. 16 Februarie.
 • 164 - Mezes, Sos. Chitilei, Sos. Banatului, Sos. Bucuresti-Pitesti, Ferma Chitila.
 • 167 - ROCIN S.A., Bd. Prof. Dimitrie Pompei, Str. Garii Herastrau, Sos. Pipera, Sos. Pipera-Tunari, Str. Erou Iancu Nicolae, Baneasa S.A.
 • 168 - Valea Argesului, Drumul Taberei, Str. Brasov, Sos. Pandurilor, Str. Prof. Dr. Rainer, Bd. Eroilor, Str. Stirbei Voda, Cal. Victoriei, Str. Dem I. Dobrescu, Bd. Nicolae Balcescu, Bd. Ghe Magheru, P-ta Romana, cu īntoarcere prin Bd. Magheru, Str. G. Enescu, Str. Episcopiei, Str. Stirbei Voda, Str. Luterana, Str. C. Budisteanu, Str. M. Vulcanescu, Str. Berzei, Str. Buzesti, Str. Stirbei Voda.
 • 171 - C.F.R. Progresul, Sos. Giurgiului, Str. Ungureni, Str. Garii Jilava, Bumbacaria Romaneasca Jilava.
 • 173 - P-ta Eroii Revolutiei, Sos. Viilor, Cal. Rahovei, Str. Sebastian, Cal. 13 Septembrie, Bd. Ghencea, str. Brasov, Drumul Taberei, Valea Argesului.
 • 178 - Complex Comercial Apusului, Str. Apusului, Bd. Uverturii, Str. Virtutii, Sos. Crangasi, Pasajul Grant, Cal. Giulesti, Sos. Orhideelor, Bd. Dinicu Golescu, Gara de Nord, Str. Stirbei Voda, Str. Maior Campineanu, Sala Palatului cu īntoarcere prin Str. Luterana, Str. C. Budisteanu, Str. M. Vulcanescu, Bd. D. Golescu.
 • 180 - CET Vest Militari, Bd. Timisoara, Str. Valea Cascadelor, Bd. Iuliu Maniu, Sos. Cotroceni, Spl. Independentei, P-ta Operei, cu ontoarcere prin Bd. Eroii Sanitari, Bd. Prof. Dr. Ghe. Marinescu.
 • 181 - Institutul National de Metrologie, Sos. Vitan-Barzesti, Cal. Vitan, Sos. Mihai Bravu, Bd. Camil Ressu, Dristor cu ontoarcere prin Bd. Rm. Vālcea, Str. Rāmnicu Sarat, Calea Vitan.
 • 182 - Institutul Oncologic Bucuresti, Sos. Fundeni, Sos. Colentina, Str. Doamna Ghica, Bd. Lacul Tei, Str. Barbu Vacarescu, Str. Ceaikovski, Bd. Mircea Eliade, Str. Av. Radu Beller, P-ta Dorobantilor, Cal. Dorobantilor, Bd. Iancu de Hunedoara, Pasajul Victoriei, Sos. Nicolae Titulescu, Str. Maltopol, Bd. ing. Gh. Duca, Gara de Nord, Bd. Dinicu Golescu, Gara Basarab.
 • 200 - Republica S.A., Bd. Basarabia, Sos. Morarilor, Sos. Fundeni, Sos. Dobroesti, Com. Dobroesti.
 • 201 - ROCIN S.A., Bd. Prof. Dimitrie Pompei, Sos. Petricani, Str. Doamna Ghica, Sos. Colentina, Bucur Obor.
 • 203 - Cart. Tudor Vladimirescu, Bd. Ghencea, Str. Antiaeriana, Sos. Bucuresti-Magurele, Str. Atomistilor, Primaria Magurele, drumul spre Dumitrana, Sat Dumitrana.
 • 204 - Cart. T. Vladimirescu, Bd. Ghencea, Str. Antiaeriana, Sos. Bucuresti-Magurele, Str. Atomistilor, IFA Magurele, Sat Alunis, Str. Odai, cu intoarcere prin Sos. Giurgiului, Str. Morii, Str. Mieilor.
 • 205 - Bioterra, Bd. Ion Ionescu de la Brad, Sos. Bucuresti-Ploiesti, Sos. Kiseleff, Str. Alex. Constantinescu (Cāmpina), Bd. I. Mihalache, P-ta Victoriei, Str. Buzesti, Str. Polizu, Gara de Nord.
 • 214 - Cart. T. Vladimirescu, Bd. Ghencea, Str. Antiaeriana, Sos. Bucuresti-Magurele, Str. Atomistilor, Primaria Magurele, drumul spre Alunis, Primaria Darasti Ilfov, Str. Duzilor.
 • 220 - I.M.G.B. Vulcan-Berceni, Str. Dumitru Brumarescu, Bd. Metalurgiei, Str. Turnu Magurele, Str. Zetarilor, Prel. Ferentarilor, Str. Amurgului, P-ta Rahova cu ontoarcere prin Calea Rahovei, Calea Ferentari, Sos. Salaj.
 • 221 - CET Vest Militari, Bd. Timisoara, Str. Valea Oltului, Str. Valea Ialomitei, Drumul Taberei, Str. Brasov, Bd. Ghencea, Cart. Tudor Vladimirescu.
 • 226 - Str. Petre Ispirescu, Calea 13 Septembrie, Sos. Pandurilor, Str. Prof. Dr. Rainer, Bd. Eroilor, Str. Stirbei Voda, Cal. Victoriei, Str. Dem I. Dobrescu, Bd. N. Balcescu, Bd. Ghe Magheru, P-ta Romana, Bd. Dacia, Str. Traian, Foisorul de Foc, cu ontoarcere prin Str. Traian, Str. M. Eminescu, Bd. Dacia, Str. M. Vulcanescu, Str. Berzei.
 • 232 - Bd. Alex. Obregia, Str. Turnu Magurele, Sos. Berceni, P-ta Sudului, Sos. Oltenitei, P-ta Eroii Revolutiei, Sos. Viilor, Str. Fabrica de Chibrituri, Parcul Carol I Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, P-ta Unirii.
 • 233 - Baneasa S.A., Aleea Privighetorilor, Sos. Bucuresti-Ploiesti, Bd. Aerogarii, Pasajul Aviatiei, Str. Nicolae Caramfil, Sos. Pipera, statia de metrou Aurel Vlaicu.
 • 241 - I.M.G.B. Vulcan-Berceni, Str. Dumitru Brumarescu, Bd. Metalurgiei, Platf. Metalurgiei. 242 Str. Turnu Magurele, Bd. Metalurgiei, Piata de Gros.
 • 243 - P-ta Sudului, Sos. Oltenitei, Agropol SA.
 • 244 - P-ta Sudului, Sos. Oltenitei, Danubiana
 • 245 - P-ta Sudului, Sos. Oltenitei, Sos. de centura, IVCO SA
 • 246 - Granitul S.A., Sos. Pantelimon, Sos. Garii Catelu, Bd. Th. Pallady, Complex R.A.T.B. Titan.
 • 252 -Pasajul Lujerului., Bd. Iuliu Maniu, Str. Dreptatii, Bd. Uverturii, Str. Republicii, Str. Al. I. Cuza, Intr. Crinului, Statia de Pompare Rosu (circula fara oprire in traseu).
 • 253 - Spitalul Fundeni, Str. Sportului, Sos. Colentina, Sos. Fundeni, Sos. Morarilor, Bd. Basarabia, Bd. N. Grigorescu, Bd. Liviu Rebreanu, Barajul Dunarii.
 • 254 - Complex R.A.T.B. Titan, Bd. Th. Pallady, Sos. de Centura, GLINCARN S.A.
 • 261 - P-ta Presei Libere, Sos. Bucuresti-Ploiesti, Str. Elena Vacarescu, Bd. Ficusului, Bd. Aerogarii, Bd. Ion Ionescu de la Brad, Str. Gh. Ionescu Sisesti, Str. Oaspetilor, Str. Jandarmeriei.
 • 268 - Valea Argesului, Drumul Taberei, Sos. Pandurilor, Str. Prof. Dr. Rainer, Bd. Eroilor, Str. Stirbei Voda, Cal. Victoriei, Str. C.A. Rosetti cu ontoarcere prin Bd. N. Balcescu, P-ta Universitatii, Bd. Regina Elisabeta, Bd. M. Kogalniceanu, Splaiul Independentei, Bd. Eroilor
 • 275 - Podul Timpuri Noi, Bd. Gh. Sincai, Cal. Serban Voda, P-ta Eroii Revolutiei, Sos. Giurgiului, PECO Jilava.
 • 282 - Str. Doamna Ghica, Bd. Lacul Tei, Str. Barbu Vacarescu, Str. Ceaikovski, Bd. Mircea Eliade, Str. Aviator Radu Beller, P-ta Dorobantilor, Cal. Dorobantilor, Bd. Maresal C-tin Prezan, Arcul de Triumf, Str. Alex. Constantinescu, Bd. I Mihalache, Bd. Banu Manta, Sos. Nicolae Titulescu, Bd. Alex. Ioan Cuza, Bd. ing. Gh. Duca, Gara Basarab.
 • 300 - Clabucet, Bd. I. Mihalache, P-ta Victoriei, Bd. Lascar Catargiu, P-ta Romana, Bd. G-ral. Gh. Magheru, Str. G. Enescu, Str. Episcopiei Cal. Victoriei, Str. Dem. Dobrescu pāna la Bd. N. Balcescu, cu īntoarcere prin Bd. G-ral Magheru, apoi traseul de ducere.
 • 301 - Baneasa S.A., Str. Erou Iancu Nicolae, Aleea Privighetorilor, Sos. Bucuresti-Ploiesti, Sos. Kiseleff, Bd. Maresal C-tin Prezan, Cal. Dorobantilor, P-ta Alex. Lahovari, Str. George Enescu, Bd. G-ral Gh. Magheru, P-ta Romana. 302 Depoul R.A.T.B. Alexandria, Sos. Alexandriei, Sos. de Centura, SOMIC Bragadiru.
 • 303 - Cart. Tudor Vladimirescu, Bd. Ghencea, Str. Antiaeriana, Sos. Bucuresti-Magurele, I.F.A. Magurele, Str. Milcov, Str. Unirii, Str. Chirca, sat Varteju.
 • 304 - P-ta Presei Libere, Sos. Bucuresti-Ploiesti, Sos. Odai, Sos. Bucuresti-Targoviste, Bd. Bucurestii Noi, Laromet SA.
 • 305 - Platforma Valea Oltului, Bd. Ghencea, Str. Raul Doamnei, Drumul Taberei, Str. Rasnov, Str. Lujerului, Pasajul Lujerului, Str. Virtutii, Splaiul Independetei, Podul Grozavesti, Sos. Orhideelor, Calea Plevnei, Str. Mircea Vulcanescu, Str. Baldovin Parcalabul, Str. Garii de Nord, cu īntoarcere prin Bd. D. Golescu, Sos. Orhideelor
 • 306 - IFA Magurele, Str. Atomistilor, Str. Bucuresti-Magurele, Str. Antiaeriana, Calea 13 Septembrie, Str. Sebastian, Drumul Sarii, Str. Razoare, Sos. Pandurilor, Str. Dr. Rainer, Bd. Eroilor, Pod Eroilor cu īntoarcere prin Splaiul Independentei, Bd. Eroii Sanitari, Bd. Prof. Dr. Marinescu, Sos. Cotroceni, Bd. Geniului, Drumul Sarii, apoi traseul de ducere
 • 311 - FAUR poarta 4, Bd. 1 Decembrie 1918, Str. Postavarului, Bd. Nicolae Grigorescu, Posta Titan, Str. Liviu Rebreanu, Sos. Campia Libertatii, Str. Baba Novac, Sos. Mihai Bravu, Bd. Pache Protopopescu, Bd. Carol I, P-ta C.A. Rosetti.
 • 312 - Platforma Metalurgiei, Bd. Alex. Obregia, Str. Serg. Nitu Vasile, P-ta Sudului, Cal. Vacaresti, Bd. Tineretului, Bd. Dimitrie Cantemir, P-ta Unirii, cu ontoarcere prin Spl. Unirii, Cal. Vacaresti.
 • 313 - Platforma Metalurgiei, Bd. Alex. Obregia, Str. Serg. Nitu Vasile, P-ta Sudului, Cal. Vacaresti, Bd. Tineretului, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. I. C. Bratianu, Bd. Unirii, Bd. Mircea Voda, Bd. C. Coposu, Str. Halelor, P-ta Unirii, Bd. D. Cantemir.
 • 323 - Zetarilor, Prel. Ferentarilor, Str. Toporasi, Sos. Giurgiului, P-ta Eroii Revolutiei, Cal. Serban Voda, Str. Bd. Gh. Sincai, Podul Timpuri Noi.
 • 330 - Aleea Barajul Dunarii, Str. Liviu Rebreanu, Bd. Nicolae Grigorescu, Bd. Chisinau, Sos. Pantelimon, Sos. Iancului, Sos. Mihai Bravu, Sos. Stefan cel Mare, Cal. Dorobantilor, P-ta Aviatorilor, Bd. Maresal Constantin Prezan, Arcul de Triumf, Str. Alex. Constantinescu, Bd. Marasti, P-ta Presei Libere, cu ontoarcere prin Sos Kiseleff.
 • 331 - Cart. Damaroaia, Str. Natatiei, Str. Jiului, Bd. Poligrafiei, P-ta Presei Libere, Sos. Kiseleff, Arcul de Triumf, Bd. Maresal C-tin Prezan, P-ta Aviatorilor, Cal. Dorobantilor, P-ta Alexandru Lahovari, cu īntoarcere prin Str. G. Enescu, Bd. G-ral Gh. Magheru, P-ta Romana, Bd. Dacia, Calea Dorobantilor, apoi traseul de ducere.
 • 335 - Aleea Barajul Dunarii, Str. Liviu Rebreanu, Bd. Nicolae Grigorescu, Bd. Chisinau, Sos. Pantelimon, Sos. Iancului, Sos. Mihai Bravu, Sos. Stefan cel Mare, Cal. Dorobantilor, P-ta Aviatorilor, Bd. Maresal Constantin Prezan, Arcul de Triumf, Str. Manastirea Casin, Bd. Marasti, Piata Presei Libere, Sos. Bucuresti-Ploiesti, Aeroportul Baneasa.
 • 336 - Complex Comercial Apusului, Str. Apusului, Bd. Iuliu Maniu, Sos. Cotroceni, Spl. Independentei, Bd. M. Kogalniceanu, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Carol, C.A. Rosetti.
 • 346 - Granitul S.A., Sos. Pantelimon, Bd. Biruintei, NEFERAL.
 • 368 - Platf. Valea Oltului, Prel. Ghencea, Str. Raul Doamnei, Drumul Taberei, Sos. Pandurilor, Str. Prof. Dr. Rainer, Bd. Eroilor, Str. Stirbei Voda, Cal. Victoriei, Str. Dem I. Dobrescu, Bd. N. Balcescu, Bd. Ghe. Magheru, P-ta Romana, cu īntoarcere prin Bd. Gh. Magheru, Str. G. Enescu, Str. Episcopiei, Str. Stirbei Voda, Str. Luterana, Str. C. Budisteanu, Str. M. Vulcanescu, Str. Berzei, Str. Stirbei Voda.
 • 385 - Cart. Tudor Vladimirescu, Bd. Ghencea, Calea 13 Septembrie, Str. Izvor, Bd. Natiunilor Unite, Bd. Libertatii, Splaiul Independentei, Bd. Dimitrie Cantemir, P-ta Unirii, Bd. C. Coposu, P-ta Sf. Vineri, cu ontoarcere prin Bd. M. Voda, Bd. Unirii, Bd. I. C. Bratianu, Str. Halelor, Spl. Independentei, Pod Izvor, Bd. Libertatii.
 • 401 - Granitul S.A., Sos. Pantelimon, Bd. Biruintei, comuna Branesti.
 • 407 - Str. Tacerii, Str. Antiaeriana, Sos. Alexandriei, Com. Mihailesti.
 • 408 - Cart. T. Vladimirescu, Bd. Ghencea, Prel. Ghencea, Sos. Domnesti, Com. Domnesti.
 • 409 - Institutul Oncologic, Sos. Fundeni, Sos. Colentina, Sos. Afumati, Com. Afumati
 • 410 - Granitul S.A., Sos. Pantelimon, Bd. Biruintei, Sos. Cernica, sat. Balaceanca.
 • 412 - Institutul Oncologic, Sos. Fundeni, Sos. Colentina, Sos. Afumati, Com. Afumati, Petrachioaia. 415 Institutul Oncologic, Sos. Fundeni, Sos. Colentina, Sos. Afumati, Sos. Stefanesti, Dascalu (sat Varasti, D.C. 184, D.J. 101, Moara Vlasiei, Gradistea, Sitaru, Fierbinti Tārg (Camin Cultural).
 • 416 - Institutul Oncologic, Sos. Fundeni, Sos. Colentina, Sos. Afumati, Sos. de centura, Sos. Stefanesti, Comuna Dascalu, Moara Vlasiei
 • 417 - Institutul Oncologic, Sos. Fundeni,Sos. Colentina, Sos. Afumati, Sos. de Centura, Sos. Stefanesti, Com. Stefanesti.
 • 418 - P-ta Sudului, Sos. Berceni, Com. Berceni.
 • 419 - P-ta Sudului, Sos. Berceni, Com. Berceni, Com. Vidra.
 • 421 - Valea Ialomitei, Valea Oltului, Bd. Timisoara, Str. Moinesti, Bd. Iuliu Maniu, autostrada Bucuresti-Pitesti, Dragomiresti Vale, sat Zurbaua.
 • 428 - Cart. T. Vladimirescu, Bd. Ghencea, Com. Domnesti, Sat. Teghes.
 • 429 - Granitul S.A., Sos. Pantelimon, Bd. Biruintei, Com. Branesti, Primaria Izlaz.
 • 432 - Institutul Oncologic, Sos. Fundeni,, Sos. Colentina, Sos. Afumati, Com. Afumati, Sat Sindrilita.
 • 438 - Cart. T. Vladimirescu, Bd. Ghencea, Prel. Ghencea, Primaria Clinceni.
 • 439 - Depoul R.A.T.B. Alexandria, Sos. Alexandriei, Primaria Clinceni.
 • 444 - P-ta Presei Libere, Sos. Bucuresti-Ploiesti, Calea Bucurestilor, DN 1, Aleea Dumbraveni.
 • 445 - Primaria Tunari, Sos. Pipera-Tunari, Sos. Pipera, Aurel Vlaicu.
 • 448 - P-ta Presei Libere, Bd. Marasti, Sos. Bucuresti-Ploiesti, Cal. Bucurestilor, Sos. Balotesti, Com. Gradistea (sat Sitaru). 449 P-ta Presei Libere, Sos. Bucuresti-Ploiesti, Cal Bucurestilor, C.F.R. Balotesti, Complex PRISMA.
 • 450 - P-ta Presei Libere, Sos. Bucuresti-Ploiesti, Cal. Bucurestilor, Sos. Balotesti, Spitalul Balotesti.
 • 451 - P-ta Presei Libere, Sos. Bucuresti-Ploiesti, Cal. Bucurestilor, Balotesti, Caciulati, Com. Moara Vlasiei.
 • 452 - P-ta Presei Libere, Sos. Bucuresti-Ploiesti, Cal. Bucurestilor, Balotesti, Caciulati, Manastirea Caldarusani.
 • 454 - Institutul Oncologic, Sos. Fundeni, Sos. Colentina, Sos. Afumati, Com. Ganeasa.
 • 456 - Cart. Tudor Vladimirescu, Bd. Ghencea, Sos. Domnesti, Sat Olteni.
 • 458 - Valea Ialomitei, Valea Oltului, Bd. Timisoara, Str. Moinesti, Bd. Iuliu Maniu, autostrada Bucuresti-Pitesti, Sos. Ciorogarla, Sat Darvari.
 • 459 - Granitul S.A., Sos. Pantelimon, Bd. Biruintei, Sos. Cernica, Sat Tanganu.
 • 460 - Laromet S.A., Bd. Bucurestii Noi, Sos. Bucuresti-Targoviste, Buftea.
 • 466 - Complex R.A.T.B. Titan, Bd. Th. Pallady, Sos. Libertatii, Com. Glina.
 • 471 - C.F.R. Progresul, Sos. Giurgiulu, Copaceni.
 • 472 - CFR Progresul, Sos. Giurgiului, Com. Jilava, Com. 1 Decembrie, Com. Adunatii Copaceni.
 • 473 - CFR Progresul, Sos. Giurgiului, Com. Jilava, Str. Ungureni, Sat Sintesti, Sat Cretesti, Com. Vidra (Magazin Vidra).
 • 475 - Primaria Tunari, Sos. Pipera-Tunari, Str. Erou Iancu Nicolae, Baneasa S.A.
 • Linii EXPRES
 • 781 - P-ta Resita, Str. Resita, Str. Izvorul Rece, Str. serg. Nitu Vasile, P-ta Sudului, Cal. Vacaresti, Bd. Tineretului, Bd. Dimitrie Cantemir, Pasajul Unirii, Bd. I.C. Bratianu, Bd. N. Balcescu, Bd. G-ral Gh. Magheru, P-ta Romana.
 • 783 - Aeroportul Otopeni, Sos. Bucuresti-Ploiesti, P-ta Presei Libere, Sos. Kiseleff, P-ta Victoriei, Bd. Lascar Catargiu, P-ta Romana, Bd. G-ral Gh. Magheru, Bd. N. Balcescu, Bd. I.C. Bratianu, P-ta Unirii.
 • 784 - Metalurgiei, Bd. Alex. Obregia, Str. serg. Nitu Vasile, Cal. Vacarestilor, Bd. Tineretului, Bd. Dimitrie Cantemir, P-ta Unirii, Bd. I.C. Bratianu, Bd. N. Balcescu, Bd. G-ral Gh. Magheru, P-ta Romana.
 • 785 - Master SA, Bd. Iuliu Maniu, Sos. Cotroceni, Str. Noica Constantin, Str. Vulcanescu Mircea, Str. Baldovin Parcalabu, Str. Garii de Nord, Gara de Nord, Cal. Grivitei, Bd. Dacia, Str. Viitorului, Bucur Obor, cu ontoarcere prin: Cal. Mosilor, Bd. Dacia, Str. M. Vulcanescu, bd. Iuliu Maniu, Master SA.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 Lo-Fi Version Time is now: 22nd November 2019 - 07:38 PM